2007-03-06

Mitts plan

The Politico beskriver huvuddragen i Mitt Romneys kampanjplan. Jag får mer och mer intrycket av att Romney kommer genomföra en mycket noggrann och skicklig kampanj. Om det räcker ända fram återstår att se men han kommer inte lämna något åt slumpen.

Inga kommentarer: