2007-02-24

Som sagt, Rudy blir svår att slå

Michael Barone, författare till The Almanack of American Politics, har tittat närmare på siffror för Hillary Clinton och Rudy Giuliani jämfört med 2004 års presidentkandidater John Kerry och George W. Bush. Han kan då se hur det politiska landskapet kan förändras om dessa två ställs mot varandra 2008.

Han kommer fram till att Rudy Giuliani blir svår att slå.

I östra USA, där demokraterna är starka sätter Rudy samtliga delstater i spel. Framförallt i Rhode Island, Connecticut, New Jersey och Vermont skulle han prestera mycket bättre än Bush. Men även mycket tunga New York sätts i spel om det blir Rudy mot Hillary. Det gör att demokraterna måste plöja ner pengar och tid i delstater som de tidigare kunde räkna in i sin egen kolumn utan ansträngning.

I mellanvästern och södra USA går inte Rudy lika bra, istället är det Hillary som gör framsteg. Men hon går framförallt fram i redan mycket tunga republikanska stater och inte tillräckligt mycket för att sätta dem i spel. I västra USA går han bra i Colorado och Oregon, två stater som föll i demokraternas kolumn 2004.

Totalt sätt rör sig fler stater åt Hillary Clintons håll, men eftersom hon främst går fram i tunga republikanska stater så påverkar det inte valutgången nämnvärt. Rudy däremot sätter en hel del demokratiska stater i spel. Det betyder att Rudy kan spela anfall och Hillary får ligga på defensiven. Han kan pumpa in sina pengar i östra USA och behöver bara bevaka och försvara diverse angrepp i för honom sårbara delstater.

Siffrorna som Barone använder är ganska gamla, från sommaren 2006. Han tror att Hillary har gått fram något sen dess. Men även om så är fallet, så kommer Rudy Giuliani bli mycket svår att slå. Demokraterna måste ha en mittenkandidat för att ha en chans. Just nu känns det bara som att Hillary och Bill Richardson faller hyfsat i den kategorin.

Inga kommentarer: