2007-02-18

Obama i South Carolina

Barack Obama drar stora publiker var han än åker, South Carolina var inget undantag. Delstaten tillhör de tidiga och därmed viktiga primärvalsstaternas. John Dickerson skriver i Slate om hans två dagar där. Dag 1, dag 2.

Inga kommentarer: