2007-01-28

Rudy i New Hampshire

Demokraternas front runner Hillary Clinton åkte till Iowa (nedan) och republikanernas dito Rudy Giuliani till New Hampshire, som är den första primärvalsstaten (Iowa och Nevada är caucus). Men medan Hillary tydligt talat om att hon tänker kandidera fullt ut så funderar Giuliani fortfarande, även om tagit samma formella steg henne genom att bilda en exploratory committee. Att han inte bestämt sig ännu spinner de andra som att han inte kommer ställa upp och försöker skapa osäkerhet kring kampanjen så Giuliani ska tappa stöd, personal och pengar. Och jag tror det har en viss verkan även han som front runner är väldigt stark och bestämmer sitt eget schema.

I talet pratade han om ledarskap, om Lincoln och Reagan, och uppenbarligen kommer det bli hans huvudvapen i kampen om Vita huset. Det är som stark ledare han är mest känd i USA och övriga världen, som framgångsrik borgmästare i New York visst, men mest som hela USA:s borgmästare efter 11 september. Giuliani gjorde också kopplingar till Reagan när han pratade budgetdisciplin, något många republikaner kommer göra efter år att utgiftsökningar och växande budgetunderskott under Bush.

I slutet på The Politicos artikel om Giulianis besök visar en deltagare tydligt på de andra två huvudkonkurrenternas svagheter:

Former Massachusetts Gov. Mitt Romney, she explained, “doesn’t have convictions” while Arizona Sen. John McCain “waffles back and forth.”

But Giuliani is just right, she said. “We need somebody strong.”

Inga kommentarer: