2007-01-28

Medias bild, din verklighet?

Det ovanstående står klottrat på fängelset här i Norrköping, och man får väl säga att av allt klotter tillhör väl detta det mer tankeväckande.

Ett exempel på hur svenska medier jobbar för att sätta en viss bild av verkligheten genom att välja vad de rapporterar ur verkligheten är dagens blänkare i Ekot och DN.se. På Ekots hemsida kan vi läsa "Bush mindre populär än någonsin" och på DN.se "Rekordlågt stöd för Bush". Är detta fel? Nej, uppgifterna stämmer. Men de kunde lika gärna ha valt ha rubriker som "Bush stöd stiger igen" eller "Bush alltmer populär", för det hade varit precis lika korrekt, bara en annan del av verkligheten. I förrgår kom nämligen en likadan undersökning som man nu hänvisar till som visar att Bushs stöd ökat något sedan december.

Men jag tycker inte något av dessa alternativ är riktigt bra som korrekt nyhetsrapportering från USA. Istället borde man titta på flera av den senaste tidens undersökningar och rapportera att Bushs stöd varierar kraftigt i olika undersökningar och att, med vissa undantag, han haft en negativ trend senaste månaden.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mathias!
Man kan inte annat än hålla med om att perspektivet kring Bush i alla lägen är entydigt negativt. Var det likadant innan Irakkriget? Eller elfte september?

Hur det än må vara har vi i grotthögern på germaniabloggen svårt att förstå hur man som läsare kan känna annat än enorm trötthet inför detta malande från journalisternas sida.

Lennart Pehrson har nog till exempel aldrig rapporterat från USA utan att konstatera någonstans i sin artikel (oftast i rubrik eller ingress) att någonting som har inträffat kan 'bli problem för Bush'/'bli bakslag för Bush' etc... Om man har oturen att utsättas för Lennart i dubbel dos genom att få både DN och sydssvenksan till sin korridor är nog de enda rimliga alternativen a)att be en morgonpigg vän klippa ut hans artiklar innan man själv läser tidningen vid lunch, eller b)ta livet av sig hellre än att läsa hans övertendensiösa smörja..

Också Alexandra Hernadi - för övrigt något slags nöjesjournalist - verkar föra en personlig vendetta mot den amerikanske presidenteten, med artiklar som i lyckliga ordalag konstaterar att Irakkriget kritiseras i Simpsons, eller att Bush inte kom med på listan över USAs hundra viktigaste personer (något han delar med alla andra nu levande människor utom 3 - och trots detta påpekas detta i rubriken!).

Vad gäller det stundande presidentbevakningen har germaniabloggens reaktionära krafter intrycket av att man hitills i svenska media går och intalar sig att det inte finns några kandidater andra än Hilary och Barack Obama, och att alla i hela landet samfällt kommer att rösta på detta det mest PK-runningmateparet genom tiderna (därmed inte sagt att de skulle göra ett dåligt jobb).
När får vi höra om McCain och Guiliani och Gingrich? En artikel i Financial Times på planet hit till Buenos Aires för en vecka sedan, gav en klarare bild av den kommande valkampanjen än ett halvårs svensk utrikesrapportering.

Niklas Elert och Jonas Sigedal

Läs gärna första kapitlet i vår bok
http://germania.blogg.se/210107165124_kapitel_1_herr_leijonmaahn.html

PB sa...

Och det är inte bara svensk media som håller på med denna anti bush propaganda.

"The doubt on Capitol Hill reflects the continuing erosion of Bush's public support across the country. His approval rating is at the lowest level of his presidency, according to a new Washington Post-ABC News poll, and only twice in the past six decades has a president delivered his annual speech to the nation in a weaker condition in the polls -- Harry S. Truman in the midst of the Korean War in 1952 and Richard M. Nixon in the throes of Watergate in 1974."

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/22/AR2007012200236.html?nav=rss_politics

Till och med det respecterade Pew Research Center sprider en massa propaganda om hur dåligt rykte USA har.

"As the war in Iraq continues for a fourth year, the global image of America has slipped further, even among publics in countries closely allied with the United States, a new global opinion poll has found."

http://www.iht.com/articles/2006/06/13/news/pew1.php

Mathias Sundin sa...

Milton:

1. Har jag påstått något annat?
2. Jaha?

Anonym sa...

Mathias och Milton!
Man får väl lov att dra en skillnad mellan vad som är ett faktum (som att USA har väldigt dåligt rykte internationellt just nu, och så även landets president) och vinklingar eller medvetna lögner som journalister i svenska och utländska medier levererar. Dessa lögner bidrar sedan självklart till den dåliga bilden, men det förmildrar inte det faktum att denna bild faktiskt finns.
Den reaktionära fraktionen som för tillfället styr germaniabloggen menar inte att legitim kritik eller sakliga konstateranden kring Bush-administrationens göranden och låtanden inte bör publiceras. Men samtidigt måste man inse att just denna journalistkritik ytterligare försämrar Bush och USA:s rykte.
Vad som är så fantastiskt med demokratier som Sverige och Amerika är just det faktum att ingen är immun för kritik. Rättstaten och tredje statsmakten i USA har till exemepl möjliggjort att vi fick reda på sådant som det som pågår i Abu Graib-fängelset och Guantamo Bay. Bägge dessa fenomen är i sig själva givetvis fruktansvärda och att göra något annat än berätta om dem vore självklart en ren skandal. Problemet är att detta aldrig sätts i perspektiv till långt värre brott som totalitära stater begår. Ration av information kring brott mot mänskligheten/krigslagar etc som USA begår kontra brott som exempelvis Iran begår torde vara 30 mot ett enligt grotthögerns högst ovetenskapliga uppskattning, samtidigt som den faktiska mängden brott mot mänskligheten i de bägge länderna torde vara åtminstone den omvända.
Skälet till denna ohyggliga snedvridning i rapporteringen är givetvis att demokratier är öppna, och det är relativt lätt att gräva fram information. Från ex Iran och Kina är det däremot tyst. Den som tror att detta beror på att dessa regimer inte begår brott mot mänskligheten - vilket vänstern tycks tro - har smärtsamt fel.

Anonym sa...

Är inte problemet egentligen att USA säger sig slåss för demokrati och sedan använder sig av medel som ibland generar den värste diktatorn? Man kan inte säga att man är en demokrati och sedan använda sig av gravt odemokratiska medel. Självrättfärdigt hyckleri är inget som anstår en demokrati. Det är väl därför det blir en nyhet för media. Att Iran, Nordkorea, Kina, Saudi-Arabien etc är grymma mördarstater vet ju alla (även om det är tyst om Saudis upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna och en oerhörd Kina-hype i väst av ekonomiska orsaker). När USA visar sig innehålla liknande ingredienser (Guantanamo, Abu-Graib, inskränkningar i den personliga friheten etc.) blir man som demokrat naturligtvis upprörd.