2007-01-06

Adaktusson om SVT

Lars Adaktusson har lämnat SVT för TV8 och skriver i DN (ni vet, den liberala tidningen som försvarar statlig television) om SVTs trovärdighetsproblem. Bland annat beskriver han en incident när Göran Perssons närmaste man ringer upp innan ett Agenda-program och framför synpunkter på innehållet.

"Så länge Sveriges viktigaste medieföretag leds av politiskt utsedda styrelseledamöter kommer oberoendet att ifrågasättas - så länge landets statsminister kan utnämna en av sina personliga vänner och partikamrater till TV-styrelsens ordförande, får företaget leva med tillmälet "statstelevision"."

Adakutsson försvarar public service-tanken men menar att SVT inte kan ha monopol, istället bör program kunna sändas i andra kanaler men finansieras via avgift eller skatt. Den idé som DN förkastade dagen innan. Vi ska ha statlig TV. Punkt. Där ska statlig finansierade program sändas. Punkt.

Jag tycker inte heller den lösning som Adaktusson förespråkar är bra, bättre än SVT-monopol ja, men ändå feltänkt. Istället för att politikerna och staten ska påverka SVTs innehåll ska de nu påverka innehållet i många fler kanaler. Kanske kommer det innebära att man dessutom direkt eller indirekt påverkar det övriga utbudet i kanalerna. Jag har svårt att se att kanaler som uppfattas av eliten som oseriösa, typ Kanal 5, TV3, TV6 och sådana får svårt att vinna kampen om de statliga tv-programmen.

Alltså ingen bra idé det där heller, men bättre än DN:s statliga TV i allafall.

Inga kommentarer: