2006-12-20

Munkmuck

"Två munkgäng i jätteslagsmål"

Rubrik i Expressen vars nyhet är lika absurd som rubriken ger sken av.

Inga kommentarer: