2006-12-12

Men plz

Anna Sjödin (s) överklagar till HD. Ja, de är säkert jätteintresserade av krogslagmål. Ge upp.

Inga kommentarer: