2006-11-08

Fox exit polls

Fox har frågat vad som var extremt viktigt när de valde hur de skulle rösta och där toppar skandaler med 61% före Irak med 60%. 62% säger det nationella var viktigare än det lokala och 57% bestämde sig sent hur de skulle rösta.