2006-11-07

Första exit polls

CNN presenterar nu de första exit polls.

De första siffrorna visar att den nationella politiken spelar stor roll, 62% säger att det var viktigast, 33% att det lokala var viktigast.

Viktigaste frågor var korruption 42%, terrorism 40%, ekonomi 39% och Irak 37%.

Så lite blandat utifrån vad partierna önskar. Demokrater ville att detta skulle bli ett val om nationell politik vilket enligt denna undersökning de lyckats med. De ville också att det skulle handla om korruption och alla republikanska skandaler, det verkar också ha blivit så. Däremot är terrorism en fråga som är stark för republikanerna, likaså ekonomi. Inte heller är det bra för demokraterna att Irak först kommer på fjärde plats.

Viktigt att påpeka är att man inte frågat vad man tycker är viktigast, utan vad de tänkte på när de bestämde sig hur de röstade. Alltså kan detta slå helt annorlunda med en annan fråga.

Inga kommentarer: