2006-10-24

Ett larm i månaden

"Vi på SNF försöker att ha ett miljölarm i månaden".

Mikael Karlsson, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen.

Idag kom ett nytt miljölarm från WWF som säger att snart måste vi ha två jordklot om vi ska klara oss. Pedagogiskt och slagkraftigt, men fel. Ett exempel:

1970 beräknades det finnas 280 miljoner ton koppar kvar på jorden. Det skulle ta slut innan år 2000 sa man, det var ju koppar i telefonledningarna och hur skulle det då bli när kineser, indier osv skulle ha telefon. Fram till år 2000 konsumerades över 270 miljoner ton koppar. Så, 10 miljoner ton koppar kvar då? Hört om något kopparlarm på senare tid? Nej, därför att man nu beräknar att det finns 340 miljoner ton koppar kvar. Man har hittat nya fyndigheter och ny teknik har utvecklats. Kineserna kan ringa med fiberoptik, precis som vi andra numera.

Exemplet hämtat ur Johan Norbergs "När människan skapade världen", sid 127.

Alla dessa miljölarm är inte seriösa. Vi måste titta på vad vi gör rätt och göra mer av det. Nu tittar man inte bara på vad vi gör fel och påpekar det, man hittar även på vad vi gör fel. Det gör att vi tror att vi gör fel och slutar kanske göra rätt. Det är jävligt dumt.

Erik Svansbo skriver också om saken.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Miljölarmen är ju i alla fall mer trovärdiga än de månatliga larmen från ekonomerna på temat vi måste sänka skatterna annars går allt åt skogen.

Mathias Sundin sa...

Vilka larm är det?

Robert Nordman sa...

Nej inte så värst, anonymous. Man ska alltid vara skeptisk mot intresseorganisationer. Antingen måste man balansera dem mot varandra, eller så vänder man sig till vetenskapen - där en grundbult ju är att det finns tydligt skilda syner på hur utvecklingen är och ser ut.

En sak som verkligen förvånar mig om miljölarmen är att man går ut med sådant som baseras på ett grundantagande som är långtifrån ett axiom, men man diskuterar inte frågor som man kan bevisa - exempelvis ozonlagret.

Visserligen pågår forskning för att hitta sätt att tackla det senare, så det är väl inte medialt intressant, men det gör att man verkligen kan ifrågasätta miljörörelsernas integritet.

Litegrann samma sak som gör att jag både kan och inte kan respektera Greenpeace: Deras protester och aktivism gentemot företag som hanterar gifter på ett farligt sätt kan jag respektera och stödja, men deras allmänna protester mot genmodifierad mat - med synnerligen bristfällig data till grund - kan jag inte respektera.