2006-10-28

Cash is king

Republikanerna behåller sitt pengaövertag i kampen om senaten och kongressen, men demokraterna samlar in mest pengar och har därmed utjämnat övertaget något. Med två veckor kvar till valet hade republikanerna totalt 17 miljoner dollar mer i kassakistan än demokraterna.

Under den första 18 dagarna i oktober drog demokraterna till senaten in 9,1 miljoner, spenderade 22,5 miljoner och hade kvar 9,7 miljoner. Republikanerna drog in 3,6 miljoner, spenderade 6,8 miljoner och hade kvar 8,9 miljoner. De sista två veckorna kommer alltså demokraterna ha ett lite penningövertag plus att de troligen kommer samla in lite mer pengar.

Till kongressen drog demokraterna in 6,9 miljoner dollar, spenderade 25,8 miljoner och hade kvar 17,1 miljoner. Republikanerna drog in 6,6 miljoner, spenderade 27,4 miljoner och hade kvar 18,3 miljoner.

Alltså ingen större skillnad på hur mycket de ha kvar, men det finns ytterligare en organisation i respektive parti som samlar in och spenderar pengar, moderpartierna. De två ovanstående får bara spendera sina pengar i senats- respektive kongressracen, men moderpartierna DNC och GOP kan pytsa ut pengarna hur de vill. Här är skillnaden mellan partierna också större. Demokraterna, DNC, drog in 10,2 miljoner dollar, spenderade 13,6 miljoner och hade kvar 8,9 miljoner. Republikanerna, GOP, drog in 8,4 miljoner dollar, spenderade 12,9 miljoner och hade kvar 21,8 miljoner.

Inga kommentarer: