2006-09-22

Spännade val igen

Valet den sjunde november i USA kommer bli minst lika spännande som det svenska nyligen blev. I kongressen måste demokraterna ta 15 platser för att få majoritet. Enligt The Rothenberg Report så är det nu 24 stycken platser som är toss ups, alltså mycket svåra att avgöra hur de kommer att falla ut. Men det som är intressant är att samtliga dessa 24 platser tillhör idag republikanerna, så vinner demokraterna 15 av dessa så är majoriteten i hamn. Av dessa 24 lutar sju åt demokraterna och sju åt republikanerna medan tio stycken är helt jämna.

Jag tror att det kommer bli svårt för demokraterna både i kongressen och senaten där de måste ta sex platser, men kongressen känns närmare.

Just nu blåser en vind i USA som gynnar republikanerna. George W. Bush har ökat sitt förtroende de senaste veckorna och Dick Morris och Michael Barone pekar båda var för sig på olika faktorer som vänt vinden till republikanernas fördel. Framförallt handlar inte debatten om Irakkriget (vilket gynnar demokraterna) utan mer om kampen mot terrorismen (som gynnar republikanerna) - de avslöjade planerna i Storbritannien om flera flygkapningar, högtidligheterna vid femårsdagen av 11 september och frågor i senaten om hårda förhörsmetoder och telefonavlyssningar.

Frågan är om republikanerna lyckas bibehålla denna medvind i sex veckor fram till valet.

Inga kommentarer: