2006-07-30

Därför vann Bush

Många i Sverige och Europa undrar hur i helsike Bush kunde vinna valet 2004. Det är ganska enkelt. De konservativa i USA är så pass många fler än de liberala.

84 procent av de konservativa väljarna röstade på Bush, 83 procent av de liberala på John Kerry. Oavgjort där alltså. Men eftersom de konservativa utgör 34 procent av väljarkåren och de liberala bara 21 procent så vann Bush. Mittenväljarna, de så kallade swing voters, var alltså inte nyckeln för Bush, han kunde till och med förlora den här gruppen med 45-54 och ändå få flest röster.

Som jag upprepat många gånger tidigare. För att en demokrat ska kunna vinna måste han eller hon flytta sig mot mitten och vinna mittenväljare och konservativa. För en republikan räcker det med att få sina egna väljare att gå och rösta och inte förlora för stort hos mittenväljarna.

Inga kommentarer: