2006-06-29

Tag i problemen...hur då?

En jäkla massa folk från LO har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där de tycker att "Svenskt Näringsliv sprider propaganda i stället för att ta tag i problemen".

Exakt hur borde Svenskt Näringsliv ta tag i problemen? Väpnad revolution? Ifall fack:arna missat det, så det dom som bestämmer i Sverige.

1 kommentar:

Robin Hood sa...

Det hela är väldigt enkelt, avskaffar man oligopol och monopolmarknaden, samt i sin helhet liberaliserar marknaden, så kommer konkurrensen att öka.

Ökar konkurrensen så blir företagen tvungna att utvecklas för att inte hamna efter sina konkurrenter. De kan alltså inte längre samla sina vinster på hög som de gör idag i Sverige.

Utvecklas gör företagen genom att investera sina vinster, och det kommer att leda till mer jobb, billigare produkter för oss konsumenter, och därmed högre reallöner.

Man kan dock inte förvänta sig att vänstern skall förstå sådana resonemang. Därför måste detta återupprepas i all sin oändlighet så att åtminstone tillräckligt många fattar.