2006-06-29

Tag i problemen...hur då?

En jäkla massa folk från LO har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där de tycker att "Svenskt Näringsliv sprider propaganda i stället för att ta tag i problemen".

Exakt hur borde Svenskt Näringsliv ta tag i problemen? Väpnad revolution? Ifall fack:arna missat det, så det dom som bestämmer i Sverige.

Inga kommentarer: