2006-05-12

Sluten omröstning i FN

Jag har nu fått svar av UD hur Sverige röstade i frågan om nya länder till FNs nya MR-råd, eller rättare sagt fått svar att jag inte får något svar. Det var en sluten omröstning och Sverige avslöjar inte sina röster förutom om sitt stöd till Finland, som blev invalt.

Detta är något som verkligen borde redovisas. Om mitt land sitter i FN och röstar fram diktaturer så vill jag veta det!

Inga kommentarer: