2006-03-20

Bye bye Freivalds

Laila Freivalds kände till att UD-tjänstemannen kontaktade webbhotellet som släckte SD:s hemsida.

Eller så tar hon sitt ansvar och sitter kvar.

Inga kommentarer: