2006-01-09

Stoppa krig och folkmord med ett Demokratiernas förbund

Tillsammans med Dick Erixon och R.J. Rummel har jag skrivit nedanstående debattartikel som vi nu publicerar på våra bloggar. Imorgon var det 60 år sedan FN:s generalförsamling öppnades för första gången, vad kan då passa bättre än att inse problemen och lösningarna:

-----------

När vi diskuterar hur vi ska stoppa krig och folkmord runt om i världen så finns det såklart många komplicerade hänsynstaganden och teoretiska frågor att ta ställning till. Men det grundläggande är ändå hur vi påverkar makthavare att gå in och stoppa folkmord när de sker, och hur vi alla kan bidra till att krig, folkmord och svältkatastrofer inte inträffar. Till att börja med är termen folkmord komplicerad. Vad exakt är ett folkmord? Istället för folkmord (genocide), bör vi använda ordet democide som är mer heltäckande. Democide är en regims mördande av varje människa eller grupp av människor, varvid ingår folkmord, massmord och politiskt mord.

Svaren på våra frågor blir mycket enklare att besvara om vi ser till tre fakta och en praktisk nödvändighet. Fakta nummer ett är att demokratier har haft betydligt mycket mindre inhemskt mördande, democide, och när de blivit mer liberala demokratier så är mördandet nästan noll. Därför är demokratisering (inte bara möjlighet att rösta, utan liberal demokratisering i termer av mänskliga och politiska fri och rättigheter) på lång sikt vårt bästa medel att för att eliminera democide.

Det andra faktum är att demokratier inte krigar mot varandra, och ju mer demokratiska regimer är, desto mindre är risken för våld mellan dem. Alltså är inte bara demokrati lösningen på stoppandet av democide, det är också lösningen till att hindra krig. Av 371 krig mellan 1816 och 2005 utkämpades noll mellan demokratier. Världen blir mer och mer demokratisk, vilket gör det troligt att mänskligheten på sikt kommer att slippa hemskheterna folkmord, massmord och krig.

Det tredje och sista faktum är att demokratisering är i det nationella intresset hos alla demokratier. Ett fundamentalt nationellt intresse är fred – att undvika krig – och internationell handel och välstånd. Vilket är det på lång sikt bästa sättet att undvika krig och bidra till välstånd? Genom att bidra till ökad demokratisering i världen. Det är inte bara så att demokratier inte krigar mot varandra, demokrati är också motorn till rikedom och välstånd. Och ingen demokrati har någonsin drabbats av en svältkatastrof.

Den praktiska nödvändigheten är denna. Vi måste erkänna att FN inte klarar av att stoppa folkmord, att bidra till ökad demokratisering, hantera globala hot, skydda och bidra till mänskliga rättigheter och har misslyckats med uppgiften som FN skapades för, bevarandet av freden.

Varför denna sågning och varför detta bristande förtroende för FN? Enkelt. Förenta Nationerna har blivit ett vapen och en sköld för världens skurkstater. Detta är ett sånt grundläggande problem att det är mycket svårt att reformera bort. Om en familj av skunkar bor under ett hus, så spelar det ingen roll hur mycket som görs om inne i huset, stanken är ändå kvar. Inte heller kommer en reformering av FN ändra det faktum att medlemsstaterna består av 103 delvis fria eller icke fri länder, varav många är rena skurkstater. Deras medlemskap är den grundläggande bristen i FN. Och den enda, och tyvärr omöjliga, lösningen vore att sparka ut dem allihopa.

Vad ska vi göra då? Vi föreslår inte att vi i nuläget drar oss tillbaka från FN. Organisationen har för många användbara funktioner som WHO och IMF. Generalförsamlingen och säkerhetsrådet fungerar som ett forum för kontakter och kommunikation mellan vänner och fiender. När länderna är överens så räddar FN liv och bidrar till välfärd och säkerhet. Men det blir ändå uppenbart genom att titta på ett axplock ur FN:s historia med miljontals dödade i krig och democide, som i Rwanda (en miljon dödade) eller Sudan (ca 6000 dödade per dag), eller svältkatastroferna i Nordkorea (flera miljoner dödade), att det goda i organisationen kraftigt begränsas av dessa skurkstater. Detta behöver göras:

Eftersom demokratiska samhällen tillsammans skapar en zon av fred, så bör en organisation av demokratier samarbeta utanför FN för att hantera frågor som FN inte kan, eller inte tänker agera i. Framförallt stoppa folkmord och bidra till ökad fred, mänskliga rättigheter, säkerhet och demokrati. En allians av demokratier – ett Demokratiernas förbund!

Det finns redan flera initiativ till en sådan utveckling. World Movement for Democracy, World Forum on Democracy och Communities of Democracies (COD). Varav det sistnämnda kan ses som ett embryo till ett Demokratiernas förbund och ska verka för att ”sprida, stärka och bevara demokrati”. Denna organisation har insett vikten av att demokratier samarbetar också i FN och har därför skapat UN Democracy Caucus. Ett Demokratiernas förbund bör agera med gemensam front i FN för att genomföra de reformer som behövs för att minska skurkstaternas skadliga inflytande. Men vi måste också komma ihåg att ingen organisation är oersättlig, inte ens FN.

Demokratin i världen gör framsteg och demokratiska ledare har börjat inse att demokrati inte bara är ett nationellt intresse bland andra, utan ett helt avgörande nationellt intresse. I detta finns det största hoppet till att utrota krig, och med det mördandet av oskyldiga människor av skurkregimer och diktaturer, som har visat sig vara betydligt mer dödligt än krig. Ett Demokratiernas förbund skulle vara ett stort steg mot det målet.

Rudy J. Rummel
Professor University of Hawaii
http://freedomspeace.blogspot.com/

Dick Erixon
Borgerlig debattör
http://www.erixon.com/

Mathias Sundin
Liberal debattör
http://www.mathiassundin.se/

5 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant förslag. Men varför inte direkt ta steget till ett nytt Demokratiernas förbund? Jag tror FN är för trögt för att ändra.

Anonym sa...

Ju

Anonym sa...

IMF har inget med FN att göra!

Anonym sa...

Ett kraftfullt Demokratiernas förbund har säkert potential att bli mycket tung och positiv spelare i världspolitiken, jag tycker att denna idé är alldeles utmärkt, alldeles särskilt då som fri organisation vid sidan av FN.

Jag uppfattar FN som en organisation sprungen ur en demokratisk ideologi och egentligen hade det varit naturligt om ett Demokratiernas förbund sett dagens ljus före FN, men det är ju alldrig försent att tänka till en gång till...

Anonym sa...

Vet ikke hva det skulle kalles på svensk, men en idé må ha et navn. På norsk er det "De Forente Demokratiske Nasjoner" FDN.