2006-01-07

Saddam tränade terrorister

Saddam Hussein var ju inget hot mot världen, det har vänstern lärt oss. Han var en snäll gammal tandlös diktator som bara plågade sitt eget folk. Men enligt Weekly Standard så har det nu kommit fram dokument som visar på en intensiv träning av terrorister i Saddams Irak. Inte mindre än 8000 terrorister tränades i tre läger, Samarra, Ramadi och Salman Pak, av irakiska elittrupper.

Och terrorister är ju inget större hot mot omvärlden.

1 kommentar:

apa tycka, apa skriva sa...

Det stämmer. Terrorister är inget större hot mot omvärlden. Tidvis kan de vara ganska irriterande, men det är också ungefär allt.

Om vi med "omvärlden" menar västerlandet och dess traditionella frihet så är Patriot Act, terroristlistan och dylika ökade befogenheter för polisen samt all övervakning som införts och som Överheten vill införa med terrorismen som ursäkt ett mycket större hot. :-/