2006-01-27

McCains problem - hans eget parti

John McCain är vinnare i de flesta opinionsundersökningarna inför presidentvalet 2008. Hans stora problem är dock inte att vinna själva valet, utan att bli republikanernas kandidat. Han försökte år 2000 men fick stryk av Bush.

Många inom republikerna har svårt för honom och denna ovetenskapliga undersökning hos högerbloggare i USA talar sitt tydliga språk. De har fått ranka vilken kandidat de föredrar mest, och vilken de föredrar minst. På föredrar mest-listan hamnar McCain långt ner på tionde plats, men han toppar föredrar minst-listan överlägset!

Däremot är det intressant att notera att Rudy Giulini som sägs ha samma problem som McCain inom det egna partiet kommer två på föredrar mest-listan och ganska långt ner på föredrar minst-listan.

Vem som toppar föredrar mest-listan? Condi Rice.

Inga kommentarer: