2006-01-07

Arnold med spenderarbyxorna på

Förra året sa Arnold Schwarzenegger i guvernörens State of the State-tal att "Vi har inte ett inkomstproblem, vi har ett utgiftsproblem." I år lanserade han en upprustning av infrastrukturen på över 2000 miljarder svenska kronor. Han satsade även lite pengar på solcellsforskning och gav skolorna 15 miljarder SEK mer, höjde minilönen och satsade på billigare medicin. Arnold bad om ursäkt för att han förra året hade för bråttom och att han borde ha lyssnat mer och meddelade kalifornienborna att budskapet var mottaget.

Det är inte förvånande att Arnold nu desperat försöker flytta sig mot mitten och återvinna förtroendet hos demokratiska väljare, Kalifornien har en klar majoritet demokrater. Men det är ändå tragiskt att se hur en person som hade så bra intentioner i förra årets tal nu totalt vänder åt andra hållet. Jag har inte sett hela talet själv, utan bara läst mediarapporter om det, så en liten brasklapp får jag lämna. Kaliforniens budgetproblem kommer inte fixas genom mer utgifter, precis som Arnold sa förra året, men Arnolds återval kanske kan göra det.

1 kommentar:

Carl Svanberg sa...

Hela detta spektakel visar ju på två saker: Det ena är att det är meningslöst med politisk makt, om man inte har ett genuint stöd för en ny och bättre politik. Detta är något som de borgerliga i Sverige måste förstå. Det andra är att pragmatism och "realpolitik" är meningslöst om det man vill uppnå är genuin, långsiktig och varaktig förändring. Det enda som fungerar, i längden, är opinionsbildning för kapitalismen. Men sådant är inte de borgerliga, vad jag vet, intresserade av. Deras hunger efter makt gör dem kortsiktiga.