2005-12-10

Warner v. Hillary

Eleanor Clift i Newsweek instämmer i det jag här tidigare skrivit på bloggen, att Mark Warner är modellen för hur en demokrat ska vara för att bli vald till president. Han är guvernör från Södern. Jimmy Carter och Bill Clinton var just det.

Hillary Clinton jobbar hårt på att positionera sig i mitten, men varför ta en kandidat som måste jobba så hårt för att framstå som en mittenkandidat, när det finns en som redan är där och passar in mycket bättre. Hillary Clinton har skrivit under ett lagförslag om att förbjuda flaggbränning tillsammans med en republikan, för att just flytta sig lite ytterligare åt höger. Men Mark Warner har under sina fyra år i Virginia lättat på vapenlagarna och avrättat elva personer. Han är visserligen motståndare till dödsstraffet men lovade att upprätthålla Virginabornas önskan om att ha det kvar. Med bakgrund, åsikter och handlingar som Warner så är han en mittenkandidat som är mycket valbar. Hillary Clinton kommer få ett styft jobb att flytta sig till höger samtidigt som hon försvarar vänsterflanken.

Som jag också tidigare påpekat så är Warners problem hans bristande utrikes- och säkertskunskap, något som Clift instämmer i.

Inga kommentarer: