2005-12-05

Den politiska adeln

På 1600-talet införde Axel Oxenstierna Sveriges första ämbetsmannaverk, med en hierarisk ordning som man fick jobba sig upp igenom. De högsta positionerna var dock vikta för adelsmän, dit kunde inte vem som helst nå.

Likheten med dagens verk och myndigheter är slående. De fylls av statliga tjänstemän som får jobba sig upp i organisationen, men de högsta positionerna är vikta för vår tids adel, politikerna.

Inga kommentarer: