2005-12-04

De utvalda

En av de många viktiga saker en borgerlig regering kommer behöva ta itu med är utnämningsmakten. Göran Persson sa något mycket sant i KU-förhöret från 1998 som var i slutet av programmet. Att ingen regering vill göra sig av med utnämningsmakten. Det stämmer naturligtvis eftersom det handlar om ett maktredskap som är mycket effektivt. Men ändå för landets långsiktigt bästa så behöver vi bättre fungerande myndigheter och statsförvaltning och vi behöver framförallt bryta den socialdemokratiska dominansen. Om vi istället tillsätter borgerliga politiker så kommer sossarna bara byta ut dem när de vinner tillbaka makten någon gång.

Istället måste vi göra det omöjligt för sossarna att utan stora beslut åter ta makt över statsapparaten. Sossarna har ett rejält grepp om väldigt mycket i det svenska samhället, denna osunda makt måste brytas. Blir det maktskifte kommer jag göra vad jag kan för att vi ska få en mindre politiserad statsapparat.

8 kommentarer:

apa tycka, apa skriva sa...

Vad är problemet? Om jag vann valet skulle jag önska mig en lojal ämbetsmannastab och jag ser inte problemet med att jag tillåts tillsätta en sådan. Jag kommer förstås inte att tillsätta inkompetenta personer på poster som kräver kompetens, så att jobbet bara kan utföras av dem som har det idag är inget argument jag köper.

Däremot ser jag problem med att ha utförare som politiskt är närmast diametralt motsatta mig själv när jag skall införa ny politik. (OK, erkännes, det här kommer inte att bli ett problem för dagens borgerlighet. Men i princip...)

Anonym sa...

Att avdankade politiker hamnar på ledande poster som tjänstemän är ett problem. Detta visar att politiska meriter tenderar att överflygla meriter som tjänsteman i förvaltning och det finns anledning att tro att det är olyckligt eftersom politiken då får ett sätt att verka i förvaltningen som aldrig varit avsett eller blivit formaliserat.

Politiker skall förvisso styra sina tjänstemän, men inte genom att sätta sina politiska kompisar som ledande tjänstemän.

Hur skulle det se ut om kommunala ledmöter från den politiska majoriteten i barn- och ungdomsnämnden regelmässigt tillsattes som rektorer på kommunens skolor? Effektivt?

apa tycka, apa skriva sa...

Ja, antagligen. Särskilt om den politiska majoriteten är av annan politisk åsikt än nuvarande rektor. Vad skulle problemet vara? Att vara rektor slår mig inte som rocket science, direkt.


> ett sätt att verka i förvaltningen
> som aldrig varit avsett eller blivit
> formaliserat.

Så naivt. Den som designade det systemet trodde på "opartiska" medier och liknande också, va?

Alla är politiker. Allt är politik. Antingen kan man låtsas att det inte är så (och möta motstånd från utförarna vid varje liberalisering man gör), eller så kan man byta ut potentiellt illojala tjänstemän vid maktskifte.

Robert Nordman sa...

Apa skrev:
Däremot ser jag problem med att ha utförare som politiskt är närmast diametralt motsatta mig själv när jag skall införa ny politik. (OK, erkännes, det här kommer inte att bli ett problem för dagens borgerlighet. Men i princip...)

Själva fundamentet för en liberal demokrati är att göra systemen tröga. Det är inte att underlätta för ett gott ledarskap vi behöver tänka på, utan det motsatta. Sett utifrån principerna bakom Second Treatise och dess efterföljare vore det snarast eftersträvansvärt att ha om inte en motsatt så åtminstone en motsträvigt neutralt.

Det svenska systemet har sedan det tidiga 50-talet varit uppbyggt på att det är just via tjänstemän regeringen styr, inte genom att ministrar har möjlighet att styra (vilket visserligen tummats på då och då...) med tjänstemän som lagbunden motpart.
Nu ser vi vad en del varnade för då.

Anonym sa...

"Vad skulle problemet vara? Att vara rektor slår mig inte som rocket science, direkt." säger apa.

Min poäng är att om politiska tillsättningar av ledande tjänstemän sker inom hela den offentliga sektorns alla strukturer uppifrån och hela vägen ner till rektorsnivå, då är detta en garanti för att vi får en synnerligen ineffektiv och kostsam organisation. Det är detta som är problemet.

Visserligen blir det också ett trögt system där ambitionerna hos en ny politisk majoritet kanske behöver 30 år för att slå igenom, men blir det inte lite väl trögt?

Att byta ut politiskt tillsatta och därför potentiellt illojala tjänstemän mot sådana med en relevant yrkeskompetens i den skala som skulle behövas, om det nu är så illa som jag ibland befarar, det låter sig knappast göras i en handvändning, dvs inom låt oss säja 4 mandatperioder.

Naturligtvis är alla politiska, apa, det är ingen som ifrågasatt detta. Att fokusera på yrkeskompetens och bortse från politiska lojaliteter vid tillsättning av ledande tjänstmän innebär självfallet inte att tjänstemännen därför inte är politiska, dvs har åsikter som påverkar deras sätt att uföra sitt arbete. Men det innebär troligen att du får ledande tjänstemän som är duktigare på sitt yrke än vad du får om politiken får styra tillsättningen. Svårare än så är det egentligen inte.

apa tycka, apa skriva sa...

Och jag vill förstås inte förbjuda politikerna att tillsätta efter kompetens istället för lojalitet om de vill det, eller tvinga dem att göra på samma sätt överallt, eller alls tvinga någon att göra något särskilt alls. Jag vill däremot ge dem möjligheten att ta bort personer de inte vill ha i vad som nu, och fram tills nästa val, är deras utförande organisation - pss som en arbetsgivare bör ha rätten att anställa och avskeda folk som han vill - å det att allt skall bli så effektivt som möjligt.

Anonym sa...

Låter som om vi är överens om att det generellt är dålig politik att ta politiska hänsyn vid tillsättning av tjänstemän oavsett vilket politiskt fokus man har. Yrkeskompetensen bör väga oerhört tungt, politiken mycket lätt.

apa tycka, apa skriva sa...

> Låter som om vi är överens om...

Tycker jag inte det låter som alls. Jag tror att det i, till exempel, dagens Sverige skulle behövas betydande gallring för att kunna implementera något annat än socialistisk politik, då huvuddelen av alla tjänstemän och ungefär alla chefer är socialister. Och jag bedömer inte att byråkrati generellet är speciellt svårt alls att utföra, så "kompetensen" ifråga är ganska lätt ersatt. (För att inte tala om hur lätt ersättningen skulle gå om man förenklade och tog bort regler.)

Vidare verkar du vilja att alla gör på ett visst speciellt sätt ("kompetens bra, lojalitet dåligt") och jag vill låta enskilda ledare göra som de vill. Om vissa vill låta politisk åsikt vara helt avgörande så får de detta. Om väljarna tycker det var en dålig idé så får de lösa problemet genom att rösta på någon annan i nästa val.