2005-12-15

Bättre siffror för Bush

Den negativa trend som Bush har varit i under stor del av 2005 verkar har brutits. Hans job approval rating har varit på ständig nedgång och han låg på runt 36-37 procent approval ett tag. Nu är snittet på 42,5 procent och vi kan se trenden om vi jämför några undersökningar.

JA = job approval
Inom parentes skillnad mellan "approve" och "disapprove".

CNN
November 37% JA (minus 23%)
December 42 JA (minus 13%)

Rasmussen
November 43% JA (minus 13%)
December 44% JA (minus 11%)

AP
November 37% JA (minus 24%)
December 42% JA (minus 15%)

1 kommentar:

magnus sa...

Ska vi gissa att mediavänstern spinner nu, hur detta ska förklaras.

Jo.

GP skriver i dag inte om de nya siffrorna, flera dagar gamla. Men de har en rubrik och underrubrik där det som nu har hänt i opinionen anges som något som förväntas framöver genom att Bush i går höll ett TV-tal till nationen där han enligt artikeln var mycket ödmjukare.

Det är ju inte korrekt att uppgången kom efter att Bush erkännt att tron på WMD var ett misstag, och det är ju heller inte sant att Bush förändrat något i sak, men det är ändå så man beskriver det nu, och rubrik och underrubrik i dag är alltså:

"Ödmjukare Bush gav få svar - Ny framtoning förväntas vända sviktande opinionssiffror"

Bush ska alltså framställas som att han genom tricket att framtona som ödmjukare utan att ändra något ii ska vinner opinionen. Och på det sättet -- med det budskapet i svensk media -- behöver vi ju inte revidera vårt hat mot den alltjämt dumme amerikanske presidenten.

Man beskriver för övrigt nämnda medgivanden som ett resultat av en sviktande och katastrofal hemmaopinion och något som är framtvingat i desperation. Också det inkorrekt och en del av medias spin.

Man framhåller vidare fyra "erkännanden" av Bush, där de tre (utöver ovan nämnda) är att Bush underskattade farorna, att "landet har 'lidit fruktansvärda förluster'" och att "det ... inte är slut på de dåliga nyheterna". Och sen beskrivs senatens demokratiske gruppledares missnöje med långsamheten i tillbakadragandet, men inte att denne Harry Raid är klart mindre populär än Bush i opinionsundersökningar. (Att Kerry stödde anfallet mot Irak samt ville ha kvar trupper där nämndes ju knappt i svenska media!)