2005-11-10

Vänstern har inget svar

Mycket intressant bloggpost hos Johan Norberg där äntligen en vänsterdebattör håller med om ett grundläggande problem hos vänstern/socialismen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är sant. Vänstern har inga svar. Men tyvärr så har J. Norberg heller inga bra eller uttömmande svar. Det håller inte att som han att hänvisa till det där mer väloljade kapitilistiska samhällsmodellerna. Av kulturella skäl. Frankrike och USA är sannerligen inte jämförbara! Vad som ytterst verkligen behövs är att försöka åstadkomma en ideologisk och filosofisk förskjutning från kollektivism till individualism. Och i och med att vi har att göra med europeisk - och i synnerhet den franska tröga kulkturen. Så kan det bara vara en långsam process. DEssutom så är det felaktigt att påstå att det inte finns en stor mängd amerikanare som är fast i att ha flera lågbetalda arbeten. Helt uppenbarligen är det så. Det vet alla - i synnerhet amerikare.

Martin B

Bulten i Bo sa...

En som inte blev svarslös var ju naturligtvis Norberg själv som pläderade för den originella idén att mera nyliberala reformer skulle lösa även dessa problem.

Elaka tungor påstår att P1 Morgon har spelat in ett band med Norbergs floskler; sen kör dom detta band oavsett var det är för ämne som är dagens debatt!