2005-11-02

Vänster inte lika med socialist?

Vänsterpartiets talesman i ekonomiska frågor Lars Bäckström skrev dagen efter Lars Ohly slutade kalla sig kommunist i min lokala s-tidning Folkbladet en mycket intressant artikel med rubriken - Vänstersocialist, ja visst.

Han beskriver där ordet vänsters ursprung, att det inte alls är samma sak som socialist:

"För mig står begreppet vänster för varje människas rätt till frihet i tanke och handling."

Och eftersom Bäckström kallar sig vänstersocialist så står han också för socialismens tanke:

"Socialism är för mig målet att bredda makten över kapitalet till hela folket och för insikten att de som inte äger mycket måste sluta sig samman i kollektiv för att hävda sin rätt."

Sen redogör han för ordet vänsters ursprung:

"Begreppet vänster går tillbaka till den franska revolutionen 1798. Det var en revolution mot staten, en stat där kungen sa - staten det är jag. Det var en revolution för den enskilde individens fri- och rättigheter. De som ville gå snabbast fram i omvandlingen satt till vänster i nationalförsamlingen och de konservativa som ville förändra så lite som möjligt satt till höger.

När arbetarrörelsen formades i slutet av 1800-talet möttes de socialdemokratiska partierna och fackföreningarna av hårt motstånd. ... Det var en strid där arbetarrörelsen kämpade för allmän rösträtt och fackliga rättigheter mot kapitalet och de konservativa. I den striden fick arbetarrörelsen stöd av partier till vänster d v s liberalerna. Så det blev också en strid mellan vänster och höger."

Kommunismen får sig en rak höger, och blir också till höger i hans artikel:

"När sedan Lenin uppmanade sina anhängare att bilda revolutionära kommunistiska partier så skapades ännu mer centralstyrda partier. Kommunisterna talade om demokratisk centralism och socialism genom ledaren och staten. I den meningen stod kommunisterna till höger om den franska revolutionens individuella frihetsideal."

Bäckström räknar också upp några exempel på borgerliga partier som heter Venstre, Radikale Venstre och den liberala organisationen Svensk vänsterpress. Sen menar han att det på 1960-talet växte fram en ny vänster i Sverige, som tog avstånd från Lenins centralstyrning:

"En vänster som lite förenklat krävde mer socialism men också mer individuell frihet."

Han avslutar med:

"Det är när vi förmår att utveckla dessa två sidor ur vår historia, kampen för friheten och socialismen, som vi bäst kan möta framtiden. Därför säger jag, vänstersocialist javisst."

Detta är alltså inget som Lars Ohly ansluter sig till, mer än i delar. Den här typen av vänster är mycker mer tilltalande än den som Lars Ohly och Ali Esbati m fl representerar. Sen tycker jag personligen att det är en motsägelse med mer individuell frihet samtidigt som man har socialism, men vi behöver fler partier i Sverige som också kämpar för olika individuella rättigheter. Det går inte att kombinera med förstatligande av näringslivet och att det mesta styrs via stat och kommun i den offentliga sektorn, som vänsterpartiet idag står för. Men Lars Bäckström verkar bra mycket vettigare än hans partiledare.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Det är väl ingen slup att Lars, trots att han är ekonomisk talesman för (v), hölls utanför skrivandet av det nyra ekonomisk-politiska dokumentet om vänsterna och ägandet? Han är alldeles för liberal för att kunna ställa sig bakom dylik kommunistiskt dravel. (parden my french)

Monodemon sa...

Hela höger- vänster-terminologin är förljugen, förlegad och missvisande. Idag används den främst för att misstänkliggöra individualistiska partier, genom att kollektivistiska rörelser som Nationalsocialistiska arbetarpartiet ges epitet HÖGERextrema!