2005-11-02

Sossarna för ökad kvotering

Oavsett om man lyssnar på Berit Andnor från partistyrelsen eller Nalin Pekgul från s-kvinnor så innebär s-kongressens beslut en ökad kvotering. Enligt Andnor så fort man har råd att öka antalet månader, och enligt Pekgul fler pappamånader under nästa mandatperiod oavsett ökning - men inte en helt kvoterad försäkring, ännu.

Inga kommentarer: