2005-11-07

Sök Stureakademin!

Då är det åter dags att söka till en ny omgång av Timbros Stureakademi. Det känns ju extra passande efter som den fått namnge akademin ger ut sin biografi här i dagarna, Sture Eskilsson.

Jag gick Stureakademin förra året och det är något av det bästa jag gjort, så jag rekommenderar er varmt att söka. Det är ett krävande år men proppat med intressant läsning, intressanta diskussioner och föreläsare i absolut toppklass. Jag hoppas framförallt att många bloggare och läsare av denna blogg söker!

Så här skriver Timbro själva om utbildningen:

"Nu kan du ansöka om att få delta i Timbros utbildningsprogram Stureakademin 2006.

En liten grupp kommer att väljas ut och erbjudas plats i en unik utbildning som pågår på kvällar och helger under ett års tid. Tanken är att ge unga, lovande personer med starkt intresse för ett friare Sverige en möjlighet att växa idémässigt och komma i kontakt med det nätverk av etablerade liberaler som Timbro är en del av. Programmet varvar eget skrivande med ett antal helgseminarier och återkommande föreläsningar med framstående forskare, författare, journalister, politiker och andra opinionsbildare.

Stureakademin är en nybildad del av den långsiktiga diskussion kring liberalismens idéer som är nödvändig för att hålla idéerna levande i samhällsdebatten. Ambitionen är att förnya intresset för och kunskapen om den klassiska idégrund och ideologi som praktiska reformförslag bör baseras på. Akademin är uppkallad efter Sture Eskilsson, som i början av 1970-talet skisserade den långsiktiga näringslivsstrategi för ett friare samhälle som bland annat ledde till att Timbro bildades 1978.Stureakademin erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram som ställer höga krav på sina deltagare, men som också ger mycket tillbaka. Deltagarna förväntas läsa en hel del litteratur, producera ett antal artiklar och essäer kring de teman som diskuteras under kursens gång och skriva ett längre examensarbete. I gengäld får man ta del av en föreläsningsserie av mycket hög klass och knyta kontakt med några av Sveriges främsta liberala tänkare. Dessutom kommer man i sitt examensarbete handledas av någon av dessa etablerade liberaler.

Examensarbetet diskuteras sedan i december vid ett seminarium i ett varmare land; 2004 ägde det rum i Barcelona, 2005 i Nice. Efter programmet kommer också några av deltagarna att ges möjlighet till en kortare period av studier eller praktik i USA.

Bland talarna 2005 märks Johan Norberg, Torbjörn Tännsjö, Göran Greider, Mauricio Rojas, Nigel Ashford och Anders Isaksson.Att delta i Stureakademin kostar 1 000 kronor per termin.

Det finns möjlighet att ansöka om stipendium. Timbro står bland annat för kurslitteratur, resa, kost och logi vid fem helgseminarier och ett antal diskussionskvällar. Programmet startar måndagen den 30 januari 2006 och håller på till mitten av december.

Utbildningen riktar sig i första hand, men inte uteslutande, till den som är universitetsstudent och 20-25 år gammal.

Sista ansökningsdag är 7 december.

Information om hur du ansöker hittar du på http://www.timbro.se/stureakademin
Frågor besvaras med glädje på 08-587 898 02 eller kristiank@timbro.se."