2005-11-26

Är du student, och motståndare till kvotering?

Surt för dig då. För Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, är positiva till kvotering och driver just nu en kampanj för att införa kvotering på högskolor och universitet. Och du som student är med och betalar den kampanjen genom din kåravgift, oavsett du vill eller inte. Det finns kårer som inte är med i SFS så det enda du kan göra är att försöka få din kår att gå ur SFS. Att gå ur kåren kan du som bekant inte.

Gunnar Strömmer och Luciano Astudillo skriver i Aftonbladet mot positiv särbehandling och annan kvotering.

10 kommentarer:

Karolina Lassbo sa...

Det var modigt gjort det, att starta kvoteringskampanj när inte ens det pågående målet angående kvotering på juridicum har vunnit laga kraft. Domen från hovrätten har ju inte ens avkunants, och HD lär väl ta upp målet så ett domslut dröjer nog!

Mathias Sundin sa...

Dom kanske utgår från att Uppsala universitet kommer fällas igen.

Gork sa...

Det är ganska fräckt av SFS att driva enga politiska frågor på det sättet. Det kan knappast ingå i deras mandat som företrädare för studenternas rättigheter.

Detta är dock ett utmärkt argument för avskaffandet av kårobligatoriet. Så kör hårt, SFS. Ni tog just ett spadtag till er egen grav.

Robsten sa...

Faktiskt en mycket bra insändare, för det var det väl? inte skrivet av bladets egna reportrar, de är säkert FÖr kvotering. Speciellt detta var välfunnet:
I dag har invandrartjejer generellt bättre gymnasiebetyg än svenska killar. Killar som grupp, särskilt de med utländsk bakgrund, halkar efter. Men det seriösa är väl att ta itu med problemets rot – grund- och gymnasieskolan – inte att börja trixa med urvalsreglerna till högskolan? "
Nåväl, sist var det två män som kvoterats in på sjuksköterskeutbildning i Karlsdat, då var i alla fall alla rörande eniga om att det var fel.

Anonym sa...

Tror nog inte det skulle ses som ett stort problem, det skulle bara resultera i några tusen platser till som blev lediga för lämplig kvotering.
Att slippa några ha tusen liberala studenter på föreläsningarna skulle nog för många vara något positivt...

Det är ju det som kvotering i grunden går ut på, att ge mer platser till vad som anses vara mer "lämpliga" personer.

Anonym sa...

Frågan är väl om man som svensk student har någon rätt att klaga. Våra studier finansieras ju faktiskt med stöldgods.

Ola J Hedin sa...

Visst läser vi i SFS styrelse liberala bloggar, det har om inte annat framgått av mina kommentarer till Mathias här på bloggen och till Herr Frykman på hans förnämliga sida. Därmed inte sagt att liberalerna är i majoritet i SFS styrelse.

SFS åsikter tar sin grund i vad SFS fullmäktige beslutat, nämligen att organisationen är för positiv särbehandling. Fullmäktige består av 199 representanter från de kårer som är medlemmar i SFS och vill man ändra SFS grundinställning till positiv särbehandling är det där man måste börja.

Sen har styrelsen, inklusive ledamoten Hedin, tolkat fullmäktigebeslutet och det är den handlingen som Mathias länkat till (finns även här).

Jag kan också försäkra er om att SFS styrelse består av ett gäng kompetenta människor som knappast sitter och skrattar åt folks åsikter. Senast igår diskuterade vi hur vi kan förbättra kontakterna med de borgerliga ungdoms- och studentförbunden, vårt kansli fanns på både moderaternas och folkpartiets senaste stämma/riksmöte. Däremot tror jag inte att någon från MUF/FMSF eller LUF/LS var på plats i Ronneby senaste april för att bekanta sig med SFS. Rätta mig gärna om jag har fel.

Vad mer är att det finns ofta åtminstone några liberaler i styrelsen. Förra året var exempelvis Ludvig Larsson från Uppsala, Johan Landström från Umeå och Annelie Elfvén från Stockholm ledamöter, samtliga har stått på valbar plats för folkpartiets olika listor. För Annelie var det andra året i rad som hon deltog, tidigare hade hon sällskap av nuvarande LS-ordföranden Anna Neuman från Uppsala.

Tyvärr är vi inte tillräckligt många för att utgöra en majoritet, vilket jag tror beror på en stor slapphet, okunskap om möjligheter och framför allt ovilja till att vara med och påverka.

När ska liberaler börja aktivera sig inom sina lokala kårer? LS Linköping gjorde en strålande argumentation under sitt senaste besök i StuFF:s kårfullmäktige när frågan om positiv särbehandling behandlades. Tyvärr saknade de mandat i fullmäktige och kunde bara delta i debatten och inte själva omröstningen. (Det gjorde inget, min kära ekonomlista tillsammans med CHF fixade biffen.) Sedermera har Borgerlig Allians tagit tre mandat inom StuFF. Åtminstone ett av dem innehas av en person som säger sig för att vara liberal så kanske kan det ske något här?

Jag ser dock fram emot att möta fler liberaler på nästa SFS-fullmäktige, jag vill se kårerna nominera fler liberaler till de olika nationella styrelser och nämnder där SFS har möjlighet att utse studentrepresentanter och jag vill se fler remissvar från kårerna som för fram liberala lösningar på problem. Den som vill får hemskt gärna kontakta mig om ni har åsikter eller synpunkter, jag behöver verkligen stöttning och backning i uppdraget från studenter med liberala åsikter.

Ola
ledamot i SFS styrelse 2004/05 och 2005/06

Robert Nordman sa...

Kan inte annat än skriva under vad Ola just skrev.

/Robert
-liberal i StuFFs styrelse

Robert Nordman sa...

"Är det så konstigt, när majoriteten av de som kallar sig liberaler inte ens torde vilja vara medlemmar i studentkåren?"

Tycker jag inte är självklart. Att jag skall få välja om jag är medlem eller inte, javisst, men det är inte självklart att en liberal inte skulle vilja vara medlem på frivillig basis - på samma sätt som man kan vara medlem i en mängd andra studentföreningar eller, för att ta en mer rättvis jämförelse, något fackförbund.

Jag tycker att det är viktigt att skilja mellan frågan om påtvingat medlemskap och frågan om studentkårer som en viktig organisation och arena.

"Politics is made by those who show up", som det heter. Överge arenan och du förlorar, kan man också säga.

Ola J Hedin sa...

Erik! Jag vill också kunna välja att vara med i en studentkår. Det kan jag inte idag och det gör det ännu viktigare att vara med och påverka hur kåren agerar, eftersom den agerar för min räkning vare sig jag vill det eller ej.

Så tills jag ges laglig rätt att själv göra valet att bli kårmedlem vill jag att den studentkår jag tvingas tillhöra fattar bra beslut. Jag vill att den kåren ska driva vettiga verksamheter och vettiga åsikter som inte motverkar det samhälle jag vill se. Jag vill att den befolkas av folk som Robert här ovan, som har en liberal grundinställning. Jag vill att den ska agera mot universitet, lärarfack, CSN, Högskoleverket och inte minst SFS på ett sätt som för fram liberala värderingar i den debatt som formar Högskolesverige. Jag vill inte överlåta åt VSF eller Spartacus att bestämma över min kår.

Mitt ordbruk ovan är månne skarpt, men det övergår mitt förstånd hur liberaler gång efter annan kan välja att låta socialister i olika former bestämma vad som är rätt sätt att tackla kvalitetsproblemen i högskolan, hur antagning ska gå till eller - för den delen - vem som ska vara studenternas representant i kårobligatorieutredningen. Jag är med och jobbar i den riktningen. Du verkar snarast sugen på att bevara status quo. Varifrån känner jag igen den politiken? Du är händelsevis inte sosse?