2005-11-26

Möjlighet att välja

Att ha frihet att välja är helt avgörande i min ideologiska uppfattning. Det ger mig och andra möjligheten att själva bli vår lyckas smed. DN har en artikel om kampen om eleverna i Stockholm. Denna bit säger mycket om nyttan av att kunna välja:

"Jag känner oro för våra barns framtid och upplever att de som har makten i förorterna, som förvaltningsfolk och rektorer, tar mind­re hänsyn till befolkningens åsikter än på andra håll i Stockholm. Därför valde vi Engelbrektsskolan för Pierre. Vi vill skapa andra kontaktytor utöver dem som Kista erbjuder våra barn, säger Juan Fonseca."

Juan Fonseca kan välja något som han tycker är bättre för sina barn. Andra människor kan göra samma sak. Är det då inte synd om dom som inte kan välja, som inte har föräldrar som hjälper dem att välja något bättre, som har så stora problem med sig själva att de inte är några bra föräldrar - är det verkligen inte synd om dom? Jo! Det är väldigt synd om dom. Men att ta bort valfriheten hjälper dem inte ett dugg. Dessa människor ska få stöttning på annat sätt, men inte lindas in i bomull och daltas med, det mår ingen bra av. De måste få verktyg att själva ta sig ur sina problem.

Inga kommentarer: