2005-11-17

Phew

Det som kunde ha börjat hända med internet hindrades, i alla fall hittills. FN:s konferens om informationssamhället har föregåtts om bråk hur internet ska styras. Idag ligger ansvaret på ICANN som är en privat organisation som fungerar genom ett kontrakt med USA:s regering. Alltså har USA stort inflytande över internet, vilket andra länder följaktligen inte har, och också följaktligen tyvärr vill ha.

Det känns oerhört obehagligt när länder som Kina, Iran och Saudiarabien är de som driver på hårdast att FN ska få mer att säga till om. Generalsekreterare Kofi Annan lovar och försäkrar att FN inte vill ta över internet. Det är säkert sant, men hade FN fått inflytande hade det varit en början.

I en organisation där Lybien leder och länder som Kuba deltar i FN:s kommission för mänskliga rättigheter, så finns det ingenting som säger att FN:s internetkommission inte skulle ledas av Kina med Iran och Saudiarabien som ledamöter. Bara det att den nuvarande FN-kongressen om informationssamhället pågår i Tunisien talar sitt tydliga språk. Tunisien är ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter och som förföljer och stänger ner webbsidor med regimkritiskt material.

Det är naturligtvis inte helt perfekt att ett land kan ha så stort inflytande över internet som USA har idag. Nu funkar det utmärkt för USA fattar nyttan med internet och låter ICANN hållas. Men säg att det blir en annan president, som beslutar sig för att överlåta mer makt till FN eller på något annat sätt sabbar det som är så bra med det fria informationsflödet. ICANN kanske kunde bli en fristående stiftelse, eller något i den stilen, istället.

Inga kommentarer: