2005-11-13

Mark Warner for President

Tim Kaine vann valet i Virginia och blir guvernör där i januari 2006. Då avgår nuvarande guvernören Mark Warner efter bara en mandatperiod, vilket är gränsen i Virginia. Han avgår som den populäraste guvernören i undersökningsföretaget Mason-Dixons tjugoåriga historia, med en job approval rating på över 70 procent. Han har som demokrat regerat mycket framgångsrikt i en republikansk stat där två av två senatorer och åtta av elva kongressledamoter är republikaner, där väljarna röstat på en republikansk presidentkandidat sedan 1948 och där statens senat har klar republikansk majoritet, och har haft länge. Han vände ett budgetunderskott på sex miljarder dollar till ett överskott på 500 miljoner dollar och statens inkomster ökade från 19 till 30 miljarder dollar. 2004 utsåg Government Performance Project Virginia till den bäst skötta staten i USA.

Med ett sånt trackrecord är han naturligtvis en av favoriterna inför presidentvalet 2008. Lägger vi dessutom till att han är från södern, vilket de tre senaste demokratiska presidenterna har varit, och att Virginia tillhör södern, så ökar favoritskapet. Han är en mittenkandidat, precis som Bill Clinton var, och nådde landsorten bl a genom sitt intresse för NASCAR.

Hans stora svagheter är naturligtvis det att han bara suttit fyra år på sin post, att han inte har någon som helst utrikeserfarenhet och inte är så känd runt om landet. Det senare kan han åtgärda och har redan börjat åtgärna genom ordförandeskapet i National Governors Association. Utrikeserfarenheten kommer troligen vara viktigare 2008 än vad det var 1992 när Clinton vann som guvernör för en liten söderstat, men samtidigt är det svårt för en guvernör att skaffa sig den erfarenheten. Där ligger senatorerna före men det hjälpte inte John Kerry eftersom senatorer traditionellt har väldigt svårt att bli valda. Eftersom Warner snart inte har något politiskt uppdrag så kan han jobba heltid inför presidentvalet och där också hitta något sätt att skaffa sig den utrikespolitiska erfarenheten.

Det råder ingen tvekan om att Warner tänker försöka. Han har satt upp en så kallad political action comittee (PAC) som har rätt att samla in pengar. Hans PAC har nu tio anställda och har börjat fundraising runt om i landet. Förutom hans stora personliga förmögenhet på ca 100 miljoner dollar som han tjänade ihop inom telekombranschen så har han ett bra kontaktnät vilket kommer hjälpa hans fundraising.

Mark Warner ser ut som en mycket bra kandidat för demokraterna och kan komma att ge Hillary Clinton en rejäl match i primärvalen.

Läs mer:
MSNBC
Washington Post
Wikipedia
DraftMarkWarner.com

1 kommentar:

Mathias Sundin sa...

Warner har sagt nej till att utmana Allen i senatorsvalet nästa år, vilket säkert är klokt. Men dom kan ju som ni påpekar komma att mötas 2008. Allen är jag dåligt påläst om. Ska kolla upp honom lite mer.