2005-11-30

Korkat Orback

Jämställdhetsminister Orback tar återigen upp frågan om att lagstifta mot sexistisk reklam. Det bådar verkligen inte gått. Det är möjligt att det är ett problem med den typen av reklam, men allt kan inte lagstiftas bort. Då inför vi censur igen, eller utökar den eftersom vi inte har total yttrandefrihet. Anders Chydenius tog bort censuren 1766, den ska inte återföras och utvidgas av Jens Orback 2006. Var så säkra.

Inga kommentarer: