2005-10-31

Tillkännagivande från Lars Leijonborg

Det här var bra och faktiskt ganska kul, från Lars Leijonborgs nyhetsbrev:

"Jag vill göra ett tillkännagivande. Efter moget övervägande har jag fattat beslutet att fortsätta kalla mig liberal. Det känns skönt att bottna i en ideologi som man vågar stå för också offentligt."

6 kommentarer:

Anonym sa...

Extra (o)lustigt blir det i kombination med det här.

Mathias Sundin sa...

Vadå?

Anonym sa...

Hillblom länkade till den här artikeln.

Mathias Sundin sa...

Ah, jag förstår.

Robert Nordman sa...

Dagens folkupplysning (för att låta "lagom" högtravande).

Även känt som "vifta med sakupplysningsskylt".

För många år sedan reserverade Sverige sig mot föräldrarätten, det vill säga rätten för föräldrar att själva välja allts som styr barnens liv.
Det fanns en fullständig politisk konsensus bakom detta. Skälen som anfördes från socialister skilde sig visserligen från liberaler, och liberaler från konservativa, men slutsatsen var densamma.
Socialisterna ville ha möjlighet att uppfostra alla i en god gemensam anda.
Konservativa ville att alla skulle uppfostras till goda medborgare.
Liberaler ville att föräldrar inte skulle inskränka på individens möjlighet att forma sig själv i livets olika stadier.
Typ så, förenklat.

Man kan se styrkor och svagheter i det hela, men detta är iallafall läget. Vad jag kan utläsa från artikeln lutar sig mot en sådan tankegång som den skisserade härovan.
Särskilt detta citat knyter tydligt an till det synsättet:
"Det är viktigt att understryka att föräldrars valfrihet aldrig kan bli total i ett humanistiskt samhälle. Skollagen har som utgångspunkt att det är barnet/eleven som har rättigheter att få en allsidig undervisning."

Det är alltså barnet som är subjektet, inte föräldrarna, i denna tankegång.

Unknown sa...

discover this info here visit here why not try here have a peek here look here web link