2005-10-23

Den smygande förändringen

Per T Ohlsson är som vanligt väldigt bra när han skriver sina söndagskrönikor i Sydsvenska Dagbladet, denna gång om socialdemokratins starka grepp om Sverige. Sossarna återvänder nästa vecka för sin kongress till Malmö där August Palm 1881 introducerade de socialdemokratiska idéerna och där landsfader Per Albin Hansson växte upp.

Per T skriver att numera är de marxistiska tankegångarna strukna ur partiprogrammet, men istället för att förstatliga näringslivet så är det tanken som inte längre får vara privat.

"Vi skall lära oss tänka och tycka på rätt sätt. Vara lydiga och tacksamma. Den socialdemokratiska staten blir identisk med det goda samhället. Så skall makten säkras."

Det här en ruggigt farlig utveckling, dels för vad den kan leda till, ett samhälle klarar sig inte i längden om den fria tanken inte får härska fritt. Och dels för att det är en sån smygande utveckling som vi har mycket svårt att uppfatta. Vi är alla som är uppvuxna i Sverige präglade av socialdemokratiska ideal vare sig vi vill eller inte. En del av oss kallar oss liberaler, och är det också till stor del, men är ändå präglade mycket hårt i den svenska modellen, som egentligen är den socialdemokratiska modellen. Vi har mycket svårt att tydligt föreställa oss ett annat samhälle, som fungerar på ett annat sätt. Då är det tryggare att hålla sig till det vi har nu.

Visst har vi vår yttrandefrihet kvar, jag skriver till exempel det här och Per T Ohlsson skriver vad han vill i sin tidning, men våra tankar är ändå begränsade av det klimat som råder i det svenska samhället. Och hur skulle vi kunna förbli opåverkade när statliga myndigheter lägger ner två miljarder årligen på opinionsbildning, bara som ett exempel.

1 kommentar:

Robert Nordman sa...

"Och dels för att det är en sån smygande utveckling som vi har mycket svårt att uppfatta."

Ett mycket enkelt test kan göras:
Sitt ned och försök hitta vilken del, och hur mycket, av det svenska samhället som är privat -- det vill säga civilsamhälle. Det gäller alltså delar som varken kontrolleras av staten (direkt eller genom ekonomiskt stöd) eller är en del av marknaden.

Om du hittar några påtagliga sådana exempel är det bara att gratulera.