2005-09-22

Roberts vidare till senaten

Idag röstade senatens justieutskott (eller vad man ska kalla det) för Bushs nominering till chefdomare i USA, John Roberts med siffrorna 13-5. Alla fem som röstade mot var demokrater, Dianne Feinstein, Joe Biden, Ted Kennedy, Charles Schumer och Dick Durbin. Det mesta handlar naturligtvis hur deras röst påverkar deras chans att bli återvald eller vald till ett annat högre ämbete.

Om en demokrat röstar för Roberts och det sedan visar sig att han kommer driva en klart konservativ ideologi i HD så kommer de tvingas stå till svars för alla de besluten. Men det som komplicerar det hela är att Bush när som helst kommer nominera ytterligare en person till HD som ersättare för Sandra Day O'Connor. Röstar demokraterna mot Roberts som för de flesta framstår som en mycket kompetent kandidat och som en person som inte kommer driva ideologi utan juridik, så kan det bli svårt att hårt motsätta sig en ny mer "extrem" kandidat. Mittenväljare kan bli sura om demokraterna bara är mot.

Extra svårt blir beslutet för Hillary Clinton (och andra presidentkandidater) eftersom de kommer behöva mittenväljare, men också stöd till vänster för att kunna bli nominerade till demokraternas presidentkandidat.

Tre demokrater förstade för: Russ Feingold, Patrick Leahy och Herbert Kohl.

Inga kommentarer: