2005-09-22

Demokratiernas Förbund II

Förra veckan kom jag ut som förespråkar av ett Demokratiernas Förbund (DF) istället för FN. Vad ska nu detta förbund innehålla? Ja, demokrati så klart. Alla länder ska vara demokratier som inte bara på pappret respekterar de mänskliga rättigheterna. Jag tror alla demokratier någon gång bryter mot dessa (som Sverige med utvisningen av egyptierna t ex). Då ska de straffas av DF.

En annan del i DF skulle kunna vara frihandel. Problemet är ju dock att då stängs diktaturer och länder på väg mot demokrati ut ifrån den handeln, och handel är ett bra sätt att försvaga diktaturer. Men istället för enbart intern frihandel (som EU) skulle de inblandade länderna också ha frihandel mot andra länder. Jag är fullt medveten om det otroligt svåra i att få så många länder att helt öppna sina marknader, det finns alltid starka krafter som vill bli skyddade av tullmurar. Men när man skissar på ett sånt här förslag måste man ha ambitioner och tillåtas drömma lite.

Vad är då DFs huvudsakliga uppgift? Att bevara och förstärka demokratin i medlemsländerna och sprida demokrati till de som inte har det. Aktivt stödja demokratiska krafter i diktaturer, hjälpa dem med propaganda och sätta press på diktaturer att ta steg i demokratisk riktning. Det ska inte råda någon tvekan att DF vill lägga sig i diktaturers interna angelägenheter och skapa demokrati. Inte bara skicka lite pengar och låta dem klara sig själva, utan ha en långtgående handlingsplan för ett aktivt stöd.

Att aktivt stödja demokratisering och demokratiska krafter i diktaturer innebär också att dessa måste skyddas om diktaturen bestämmer sig för att utrota dem. Ett DF ska inte ha våld och krig som varken första eller andra alternativ, men det får absolut inte finnas den tvekan och undfallenhet som finns i dagens FN när det gäller att stoppa folkmord. Hårt uttryckt så ska diktatorer veta att om de börjar utrota sin befolkning, så blir de utrotade själva. En stor sammanslutning av kanske hundra demokratier skulle sitta på en enorm makt, både ekonomiskt och militärt. Det skulle vara svårt att stå emot för många mindre diktaturer, och större.

En del vänder sig i denna tanke säkert mot polariseringen av gott och ont, svart och vitt - och visst, så enkel är inte världen. Men tanken är just att tydligt markera vad som är gott och vad som är ont. Demokratier är inte perfekta, men bra mycket bättre än diktaturer. Ska man få vara med och bestämma i världen, ska man accepteras, så måste man vara demokrati och ställa upp och skydda de människors rättigheter.

Som jag skrivit tidigare så har vi i bloggosfären en unik möjlighet att utveckla den här idén och se till att den får genomslag. Så kommentera gärna och skriv på era egna bloggar.

8 kommentarer:

Mathias Sundin sa...

Ja, det är sant. Tanken från början var att det skulle vara lockande för diktaturer att bli demokratier och få tillgång till denna jättemarknad. Men om man gör som jag gör nu så försvinner det incitatmentet. Så antingen göra som jag menade först, att ha frihandel internt (vilket blir svårt nog) eller helt strunta i det.

Bulten i Bo sa...

Kanske ett demokratiernas förbund där man endast kan bli frihetsberövad efter en rättegång och där det aldrig får gå till på detta sättet?

Anonym sa...

Bulten, du är patetisk. Plz suicide.

Mathias Sundin sa...

Anonym: Jag håller med men det är ett övertramp som jag inte kan acceptera på bloggen.

Mathias Sundin sa...

Jag håller med om att Bulten är patetisk alltså, inget annat.

Bulten i Bo sa...

Rättssäkerhet har nu tydligen blivit patetiskt.

Man noterar!

Mathias Sundin sa...

Nej, bara du Bulten.

Bulten i Bo sa...

Inte alls patetiskt Mathias, faktum är att ju att ett svenskt frikopplande från FN skulle ju kunna leda till att Ahmed Yusuf skulle kunna leva som en människa igen. Dvs, att vi börjar följa vår nästan 700 år gamla grundlagstradition igen och endast straffar människor vars skuld fastslagits i en rättegång.

Det förefaller ju faktiskt inte helt otroligt att den person i Sverige som verkligen drabbats av FN:s diktatoriska sida stödjer ditt, Erixons och Hyllengrens förslag om ett svenskt utträde ur FN.

För jag tar för givet att ert Demokratiernas Förbund inte kommer att hindra sina medlemstater att leva upp till den rättssäkerhet som Konventionen om de mänskliga rättigheterna stipulerar, eller hur?

Patetiskt, det vore det om jag skulle fråga dig om länder vars hemliga polis sätter kulor i nedbrottade elektriker på väg till jobbet(eller hur det nu gick till), om dessa länder ska få vara med i Demokratierna förbund. Så därför avstår jag från den frågan!