2005-09-05

Något nytt?

Många kommenterar och säger att inget nytt kom fram i debatten. Och? Varför i h-vete ska man presentera nya saker i en debatt? Det handlar väl om att presentera vad man står för och argumentera för sin sak och mot motståndarens. Kritik kan riktas mot att det är för lite visioner, för lite förklaring av sina förslag och för mycket fokus på motståndaren - men gnäll inte över att det inte kom fram något nytt. Det är något som bara insnöade politiska kommentatorer bryr sig om.

1 kommentar:

Anonym sa...

Man kan fråga sig varför man alls ska ha en debatt i detta läge. En partiledardebatt efter det att budgeten presenterats känns betydligt vettigare.

Känns som om debatten endast hade ett syfte för Lars BrorDuktigsson och hans Agendaredaktion.

För övrigt var programmets "opinionsundersökning" väldigt talande. Inte för hur folket kommer att rösta nästa höst, men för vika som tittar på en sådan här debatt i Agenda en söndag i september ett år före valet.

Det är farligt att alliansen nöjer sig med att bara tala till de redan frälsta. De måste hitta en kanal till nya väljare och lyckas fånga dem med en verklighets- och problembeskrivning som dessa väljare känner igen sig i och tar till sig.

Arbetslinjen ser ut att vara ett sådant väldigt bra sätt, samtidigt pekar de allra flesta bedömningar på att såväl sjuktalen som arbetslösheten sjunker eller är på väg att börja sjunka. Just nu är alliansens verklighetsbeskrivning den bästa - men om verkligheten hinner förändras tillräckligt mycket fram till valet så är det inte säkert att det fungerar med samma budskap. Och då är det väldigt svårt för alliansen att byta fot.

Och som det ser ut nu så talar tiden för vänsterblocket. De har dessutom möjligheten att under ett helt år försöka styra den svenska ekonomin åt rätt håll.

Och då, vid samma tid nästa år, då är det alliansen som står där och tycks sakna svar på de viktiga frågorna, deras kritik riktar sig mot ett (i vart fall delvis) löst problem och vänsterblocket har större trovärdighet för sin verklighetsbeskrivning.

Det är dags att alliansen skaffar en politik och verklighetsbeskrivning som fungerar om 2006 visar sig bli ett för Sverige, och många viktiga grupper av svenskar, väldigt bra år.

Det är alldeles för tidigt att utropa sig till segrare.