2005-09-18

Lagstifta om behöriga lärare?

I torsdags kom fp med förslaget om att skärpa lagstiftningen så att det ska bli svårare att anställa så kallade obehöriga lärare, alltså sådana utan pedagogisk examen. Redan idag finns sådan lagstiftning men den är lätt att kringå. En del har reagerat och menar att förslaget är så oliberalt det kan bli. Det har fått mig att fundera lite på det, men jag är nog ändå inne på att förslaget är helt okej.

Jag tror att reaktionerna kommer för att läraryrket har just den status det har idag, inte vidare hög. Därför tycker många att vadå, bara det är en duktig människa så kan man väl klara av det yrket - och det finns det naturligtvis en poäng i. Att vara en duktig pedagog behöver inte betyda att man är utbildad till det, det kan vara en talang. Att jämföra med läkare är inget vidare för talang hjälper inte så mycket om du inte har en aning om vad stel nacke, hög feber och kraftig huvudvärk kan innebära (hjärnhinneinflamation). Men även om pedagogik är mer talang än andra yrken så betyder inte det att det också behövs många andra kunskaper. Ska du hjälpa ett barn att lära sig läsa och inte alls förstår vad det kan betyda när eleven förklarar att bokstäverna liksom hoppar (dyslexi), så hjälper det nästan inte hur mycket talang du har.

Det finns mycket forskning kring lärande och tänkande som lärare behöver vara mer utbildade i oavsett om det blir lag på behörighet eller inte. Det leder oss osökt in på problemet med lärarutbildningen. En del kommentarer säger att det inte finns något som säger att man blir bättre lärare bara för att man gått klippa och klistra-utbildningen på lärarprogrammet. Kritiken mot lärarutbildningen är till mycket stor del korrekt, men det råder inget tvivel om att förståelsen för barn och deras sätt att lära och tänka är större hos en person med fyra-fem års högskolestudier på lärarutbildningen och lång praktik i skolan, än en person som under fyra-fem år läst in en annan examen. Ämneskunskaperna är säkert bättre hos personen med en annan examen, men konsten att förmedla dem förmodligen mindre.

Läraryrket handlar inte om liv och död som i läkaryrket, men alla vi vet hur enormt stor påverkan en bra eller dålig lärare kan ha på våra liv. De kan väcka intressen och leda oss mot ett bättre liv, och de kan knäcka vårt självförtroende så att vi aldrig uppnår våra drömmar, om vi har några kvar.

Att lagstifta om behörighet i skolan löser i sig inga problem, snarare så kan det skapa ett när det råder brist på behöriga. Men det i sin tur kommer tvinga upp lönerna för att locka tillbaka de 30 000 behöriga lärare som idag inte jobbar i skolan och det också sätta press på en förbättrad lärarutbildning.

TIPS: Debatt ikväll i Agenda mellan Jan Björklund och skolminister Ibrahim Baylan.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag förstår inte hur man ska kunna lagstifta bort problemet med brist på behöriga lärare. Hellre en obehörig lärare än ingen alls, eller vad är alternativet?

Mathias Sundin sa...

Det finns 30000 behöriga lärare som inte jobbar i skolan. 60% av dessa säger att de kan återvända om olika saker förbättras, som lönerna t ex. Det råder alltså ingen brist på behöriga lärare, de vill bara inte jobba i skolan.

Och för att svara på din fråga; det ska finnas undantag från grundregeln, men det ska inte vara så lätt som idag. Och nej, jag tycker inte en obehörig är bättre än ingen alls, för gör man så hela tiden så löser man aldrig grundproblemet. Saknas det sjuksköterskor så är inte det en anledning att ta in outbildade. Det borde det inte vara för lärare heller.

Anonym sa...

Jag håller med om att läraryrket behöver statushöjas så att fler vill utbilda sig ditåt men samtidigt så kommer jag i mitt yrke ofta i kontakt med obehöriga lärare som är mycket bättre än vad behöriga lärare är. Jag tror att man borde locka duktigt obehörigt yrkesfolk som faktiskt varit ute i "verkligheten" att börja som lärare mot att de under de första åren parallellt med sitt jobb får plugga upp exempelvis pedagogik för att bli behöriga! Som det är i dag så utbildar många lärare framtidens arbetsgivare och arbetstagare utan att själva haft näsan utanför skolans värld. Detta kan inte bli annat än fel! Det finns inget lätt svar på denna fråga men kanske flera framkomliga vägar.