2005-09-14

Frihandlare Bush

George W. Bush talar i skrivande stund för FNs generalförsamling. Han gav nyss ett mycket tydligt löfte. Han lovade att ta bort alla tullar och subventioner på jordbruksprodukter om andra länder göra samma sak.

Han pratade också klart och tydligt om frihandel och vikten av att Doha-rundan i WTO slutförs och att handelshinder och jordbruksstöd tas bort.

Jag hoppas verkligen att det han pratar om kan uppnås. Inget skulle göra mer för att uppnå milleniummålen om att minska fattigdomen i världen.

Inga kommentarer: