2005-09-23

Demokratiernas Förbund III

eller - Alliance of Democracies!

Genom en läsare på Captus Blogg fick jag tips om R.J. Rummels text om en allians av demokratier som är nära besläktad med idén om ett Demokratiernas Förbund. Professor Rummel är troligen världens främste forskare på folkmord och är den person som ligger bakom forskningen som visar att två demokratier aldrig krigar mot varandra (även om jag har för mig att det nyligen skedde, minns någon?) och att diktaturer ligger bakom nästan allt dödande i världen.

Hans idé är att denna allians ska fungera parallellt med FN och rycka ut när FN inte klarar sitt uppdrag. FN klarar att bevara freden när inget krig pågår, skriver Ivo Daalder och James Lindsay i Washington Post, där de också förespråkar ett Alliance of Democracies. Daalder och Lindsay menar dock att denna allians ska ha fler uppdrag än att förhindra folkmord, t ex bekämpa terrorism, bota sjukdomar och jobba mot global uppvärmning. De har även skrivit en betydligt längre och mer utförlig artikel i Financial Times.

Faktum är att det finns redan idag en organisation som kallar sig Community of Democracies. De hade sitt första möte i Warsawa för fem år sedan. Problemet med denna organisation är att det räcker att vara "commited to democracy", för att få vara med, vilket gjorde att bl a Egypten och Yemen deltog i mötet.

Jag kan instämma i denna idé om ett Alliance of Democracies (men med delvis andra arbetsuppgifter än Daadler och Lindsay föreslår), eftersom jag ser det som omöjligt att ett Demokratiernas Förbund på kort sikt skulle ersätta FN. DF skulle till en början behöva fungera parallellt med FN och också jobba med att reformera FN. Lyckas inte den reformationen (vilket jag är skeptisk till) så kommer tillslut DF ta över.

2 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

FN klarar att bevara freden när inget krig pågår

Hur bevarar man fred när det pågår ett krig?

Mathias Sundin sa...

Ah intressant, tack!