2005-08-12

Tryggheten har ett pris

Henrik Alexandersson har tre intressanta inlägg under rubriken Tryggheten har ett pris, ett, två och tre. De handlar om privata sjukförsäkringar. Om fler skaffade sig sådana skulle köerna i den offentligt finansierade vården minska. Och det är ju dåligt...

Inga kommentarer: