2005-08-02

Svenska Statens Ungdomsförbund

SSU håller kongress i Linköping och Anders ML har varit där och fått tag i kongresshandlingarna som av någon anledning inte ligger ute på nätet. Troligen pga att t ex SSU Skåne (näst största distrikt) vill vill ha en offentlig utredning "för att utreda vilka näringsgrenar och för samhället viktiga funktioner som bör återföras/föras till folkets ägo", att SSU Örebro vill ha planekonomi "att marknadsekonomin på sikt skall avskaffas", "att all produktion läggs i folkets händer", samt "att vi inför en demokratiskt planerad ekonomi som producerar efter folkets behov".

Flera intressanta utdrag ur motionerna hittar ni hos Anders ML.

Inga kommentarer: