2005-08-02

Så vad vill Bush med FN?

Det kanske viktigaste att påpeka vad gäller utnämningen av John Bolton till ny FN-ambassadör för USA är att han inte sitter där på eget mandat, han är där för att driva regeringen Bushs politik. Utrikesminister Condi Rice tycker att han är utmärkt för att han är en person som får saker och ting gjort, något som verkligen behövs i FN.

Jag vet inte om de uttalanden han gjort är så illa, dom verkar ganska ryckta ur sitt sammanhang, men det låter jag vara osagt. Det intressanta med detta är att se vad Bush vill med FN, inte vad John Bolton vill.

Bush-regeringen har huvudsakligen sex punkter på sin reformagenda, och alla sex verkar troliga att de kommer genomföras.

1) Minska administrationen och byråkratin.
2) Reformera kommissionen för mänskliga rättigheter och bort med länder som Kuba och Lybien ur den.
3) Införa en UN Democracy Fund, som bidrar till länder som vill ha en demokratisk utveckling.
4) Ett fördrag som definierar terrorism och förbjuder det inom och mellan länder.
5) En Peacebuilding Commission med större möjligheter för fredsbevaranade styrkor.
6) En tydlig och bred policy för att utrota fattigdom i u-länder.

Ja, det är helt uppenbart som Merrick Tabor säger i SR att Bush struntar helt i FN.

Inga kommentarer: