2005-08-28

Att gasa i nedfördsbacke

Jag citerar direkt ur Olle Wästbergs nyhetsbrev, som jag rekommenderar att ni signar upp för:

"Det har blivit populärt att tala om finanspolitiska stimulanser, d v s ökade offentliga utgifter eller skattesänkningar för att stimulera ekonomin. Sverige befinner sig ju mitt inne i en högkonjunktur och räntorna är redan mycket låga. Då borde arbetslösheten minska, men det gör den inte. Alltså är våra totala resurser dåligt utnyttjade och den gamla keynesianska konjunkturteorin säger att staten bör stimulera.

Det är en livsfarlig politik. Det s k underliggande underskottet i den offentliga ekonomin är 170 miljarder för 2005-2008, samtidigt som vi borde samla i ladorna både för de stora pensionsavgångarna och för kommande lågkonjunktur. Risken blir att vi på nytt av omvärlden kommer att tvingas skära ner när det är dåliga tider.

När Keynes teorier lanserades var # Sverige den offentliga andelen av BNP 12 procent. Det var inget stort problem att den växte några procent. Nu är den ca 55 procent. När stat och kommun skaffat sig utgifter är svårigheten att senare skära ner oerhörda. Vi riskerar att permanenta en ännu större offentlig sektor.

På 30-talet var dessutom informationen inte spridd. När staten drar på sig utgifter idag berättar ekonomiska experter i TV att det kan sluta illa; då väljer många att spara i stället för att konsumera och stimulanserna får inte önskade effekter."

Dick Erixon tyckte igår att Olle skulle bli ny kulturminister i en borgerlig regering.

Inga kommentarer: