2005-08-03

2008: Avgörande läge för Hillary

Hillary Clinton fick av Democratic Leadership Council uppdraget att ta fram en agenda för demokraterna där ett brett, framåtriktat budskap ska formas. Hon har hittills varit skicklig i sitt arbete i senaten och framförallt sett till olika intressen från hemstaten New York.

Klarar Hillary av att forma ett brett nationellt budskap som kan hålla ihop demokraterna samtidigt som det lockar mittenväljare så har hon kommit en bra bit närmare presidentposten.

Det är fascinerande att se hur hon kryssar fram i politiken och det ska bli mycket intressant hur hon lyckas med detta uppdrag. Jag tror hon kommer lyckas och hennes ställning ytterligare stärkas.

Hennes idag starka ställning gör att folk redan börjar satsa pengar för att hon ska bli president. En grupp som heter Hillary Now! kör reklam i New Hampshire, en av de första staterna i primärvalet.

Inga kommentarer: