2005-07-28

Kunskaper om islamisterna

Jag har efterlyst mer kunskaper och mina läsare bidrar på ett utmärkt sätt. Robsten har skrivit en del om den historiska utvecklingen i Afganistan och om Jihad.

Daniel Pipes skriver en intressant och sammanfattande text om islamister och deras mål:

"In nearly all cases, the jihadi terrorists have a patently self-evident ambition: to establish a world dominated by Muslims, Islam, and Islamic law, the Shari’a. Or, again to cite the Daily Telegraph, their “real project is the extension of the Islamic territory across the globe, and the establishment of a worldwide ‘caliphate’ founded on Shari’a law.”

Terrorists openly declare this goal. The Islamists who assassinated Anwar el-Sadat in 1981 decorated their holding cages with banners proclaiming the “caliphate or death.” A biography of one of the most influential Islamist thinkers of recent times and an influence on Osama bin Laden, Abdullah Azzam declares that his life “revolved around a single goal, namely the establishment of Allah’s Rule on earth” and restoring the caliphate.

Bin Laden himself spoke of ensuring that “the pious caliphate will start from Afghanistan.” His chief deputy, Ayman al-Zawahiri, also dreamed of re-establishing the caliphate, for then, he wrote, “history would make a new turn, God willing, in the opposite direction against the empire of the United States and the world’s Jewish government.” Another Al-Qaeda leader, Fazlur Rehman Khalil, publishes a magazine that has declared “Due to the blessings of jihad, America’s countdown has begun. It will declare defeat soon,” to be followed by the creation of a caliphate.

Or, as Mohammed Bouyeri wrote in the note he attached to the corpse of Theo van Gogh, the Dutch filmmaker he had just assassinated, “Islam will be victorious through the blood of martyrs who spread its light in every dark corner of this earth.”

Interestingly, van Gogh’s murderer was frustrated by the mistaken motives attributed to him, insisting at his trial: “I did what I did purely out of my beliefs. I want you to know that I acted out of conviction and not that I took his life because he was Dutch or because I was Moroccan and felt insulted.”

Although terrorists state their jihadi motives loudly and clearly, Westerners and Muslims alike too often fail to hear them. Islamic organizations, Canadian author Irshad Manji observes, pretend that “Islam is an innocent bystander in today’s terrorism.”

What the terrorists want is abundantly clear. It requires monumental denial not to acknowledge it, but we Westerners have risen to the challenge."

2 kommentarer:

Niklas Frykman sa...

En liten detalj i det hela är att det endast är kalifen som får förklara jihad. De terrorister som benämner sin egen aktivitet som jihad bryter alltså mot islamisk sed och tradition, kanske rentav sharia.

Robert Nordman sa...

Nja, det är lite mångtydigt det där med jihad, men nåväl - det är inte det jag skall kommentera nu.

Jag tror att det är ett litet missgrepp att endast analysera nuvarande situation, och då endast med en eller ett par grupper som fokus. Man måste också söka längre tillbaka för att se vilka strängar som slås an av dessa grupper när de söker stöd, så att man kan motarbeta på samma sätt (men andra strängar) om det går, men framförallt för att en helhetsbild är generellt användbar.

Det är lätt att glömma bort vilka utvecklingsfaser mellanöstern, och Islam, gått igenom. Visst, de flesta av oss har väl någon gång hört att det var från muslimer vi fick Aristoteles återintroducerad i Eruopa, och hur kunniga de var i en hel del andra vetenskaper också för den delen. Det är lätt att konstatera att det inom Islam inte fanns någon motsättning mellan världslig vetenskap och religionen under den tiden - till skillnad från hur det såg ut i det kristna Europa under samma tid. Men därefter är det ganska blankt i de flestas sinnen, fram tills man svagt minns att efter det Osmanska rikets fall så var visst England inne och petade lite. Lawrence av Arabien och allt det där kan låta bekant, om inget annat (även om många säkert minns någon faktaruta i någon tidning i samband med att kriget i Irak började).

Vad hände under denna mellantid? Jo, de muslimska länderna gick faktiskt igenom ungefär samma utveckling som Europa. Där fanns en renässans, en upplysningstid och en romantik. Där fanns tider då religionen användes som enare av hela imperiet, och tider där vars och ens religion mestadels var deras ensak (förutom att endast muslimer kunde inneha de flesta ämbeten, vill säga).

Det har inte, som man lätt kan tro om man bara tänker på blomstrande medeltid och sedan på dessa länder som kolonier, varit ett stadigt nedåtgående.

I Europa såg vi under 1800-talets slut hur romantiken - med dess drag av mystik - användes tillsammans med en annan dominerande strömning i de flesta europeiska länder: Nationalism. Här, i Europa, kom många olika företeelser att bli ett resultat av det. Bara i Sverige kan vi se så vitt skilda fenomen som väckelserörelsen och göticismen som två exempel. I de muslimska länderna fanns liknande fenomen, också de med en mängd olika yttringar. Det där hade kunnat pendla fram och tillbaka ytterligare ett par gånger, precis som i Europa, om det inte varit för just imperiets sönderfall. Pendeln svängde åt ett mer nationalistiskt och traditionalistiskt håll - och stannade där. Vi är nu inne i tiden efter första världskriget. För att få ett talande exempel på hur det gick sedan kan man kolla Khomeinis liv, hur han gjorde de ställningstaganden han gjorde, och hur han byggde upp sitt stöd. De terrorgrupper som är aktiva idag anspelar inte riktigt på samma saker, och tillhör inte samma inriktning, men om man vill se vilket idéarv som ligger bakom kan man här hitta en del matnyttigt stoff - bara justera lite genom att få in wahhabismen istället, exempelivs.

Detta är dock bara generella drag, och täcker inte in hur vissa individer - som just Bin Ladin - kommit in i det hela, eftersom här också måste kollas upp Saudiarabiens historia lite noggrannare, och det täcker absolut inte hur man kunnat väcka samma känslor i andra länder, men jag tror att man lätt skulle hitta sådana väsentliga faktorer ganska enkelt om man väl bestämde sig för att göra det.