2005-07-01

Kriget börjar - men om fel person

Det är inte ordföranden William Rehnquist i Högsta domstolen som avgår nu, utan en av de andra ledamöterna, Sandra Day O'Connor. Det gör inte kriget så där värst mycket mindre, speciellt med tanke på att Rehnquist också kommer avgå snart.

Bush kan se det här som ett hot eller en möjlighet. Det kommer i den kanske svåraste tiden för honom. Hans approval rating är rekordlåg och demokraterna är på krigsstigen och deras främsta politiska idé just nu är att säga nej. Det är ganska framgångsrikt för Bush har rejäla problem med reformen av pensionssystemet, utnämningen av John Bolton till FN och hade svårt att få igenom det lilla frihandelsavtalet CAFTA som godkändes i natt.

Hotet är alltså att utnämningen av en ny domare drar ut på tiden och ytterligare försvagar hans presidentskap. Möjligheten är den motsatta. Demokraterna går för långt, bråkar för mycket eller så får Bush någorlunda lätt igenom sin utnämning. Spännande blir det.

Läs mer i posten Sommarens stora krig.

Inga kommentarer: