2005-07-21

Framtiden för fri abort i USA

Roe v. Wade är det domslut där fri abort tilläts i USA. Sedan dess har striden pågått och framförallt handlar det om hur många domare i Högsta domstolen som skulle rösta för att upphäva Roe v. Wade. Därför är det ett sådant herrans liv om Bushs utnämning av John Roberts till HD. Han ersätter en domare som inte skulle röstat för att upphäva Roe v. Wade och därmed skulle den fria aborten vara hotad.

Men som ni kunnat läsa nedan så är det för det första inte alls så klart vad John Roberts ställning är i frågan. Dessutom är det en sak om han som privatperson är mot fri abort och en helt annan om han som domare i HD skulle rösta för att upphäva beslutet. Hur mycket politisk aktivist är han kontra hur mycket domare. Det vet vi inte ännu.

Men det mest intressanta just nu är att även om John Roberts är för att upphäva Roe v. Wade, så har han inte den avgörande rösten. Ställningen skulle bli 5-4 till de som vill bevara den. Så akut som framförallt svenska medier får det att låta är det alltså inte.

Inte heller skulle balansen förändras om den sjuklige chefdomaren Rehnquist skulle avgå, eftersom han är för att upphäva den. Utan det är domare Kennedy som måste avgå och ersättas av en domare som är för att upphäva domen för att det ska bli 5-4 för den åsikten.

Ytterligare en aspekt kan läggas på det. Om Rehnquist avgår måste alltså Bush utse en domare som är för att upphäva Roe v. Wade, och då kommer det bli ett herrans liv. Möjligen går det att "smyga in" som fallet skulle kunna vara med Roberts om han nu är för att upphäva domen.

Det är med andra ord inte riktigt så enkelt som media rapporterar just nu.

För mer utförlig information om ämnet rekommenderar jag The Supreme Court Nomination Blog.

4 kommentarer:

Mathias Sundin sa...

Ah, tack för den informationen!

Anonym sa...

RvW är ett rättsövergrepp av rang - SCOTUS beslöt sig helt plötsligt för att rätten till fri abort var inskriven i den amerikanska konstitutionen (något amerikanerna av någon anledning råkat missa i runt 200 år...) och att delstaterna (eller kongressen, eller andra löjliga folkvalda organ) därför inte hade rätt att lagstifta bort eller på andra sätt begränsa aborträtten.

Ingrepp som i dag är förbjudna i Sverige, som den ovan nämnda "partial-birth abortion" är därför inte bara tillåtna i USA - de kan inte lagstiftas bort på normal väg.

Inte för att någon svensk journalist någonsin kommer att berätta det här för svenska folket... hehe...

Anonym sa...

Varför måste det vara Kennedy som avgår för att Bush skall kunna ändra sammansättningen och inställningen till RvW?

Går det inte precis lika bra med Ginsberg eller Souter, som båda vad jag förstår dessutom verkar skröpligare och äldre.

Mathias Sundin sa...

Ja, det kan naturligtvis vara dom också, men vad jag läst mig till tror man snarare på Kennedy. Men jag vet inte mkt om just det.